Kasabamız Melekli'ye Şair Şehriyar Büstü Konuldu - Iğdır

Azerbaycan Türkçe'sinde Atasözleri

A
Abır istesen çox deme
Abırlı abırdan çekiner, abırsız neden çekiner
Ağıcı gurt içinden yiyer
Ağıl başta olar, yaşda olmaz
Ağır gazan geç gaynar
Adamın başına dil getireni, el getirmez
Ava gidende tazının işeyi geler
Az yemek, az danışax neciplik elemetidi
Az yemekten heç kim azara düşmez
Ana  kimin veten diyar olmaz
Ananın erxeyin oğlu hanbal olar
Artıx tamah baş yarar
Asılanda da uca budahtan asıl
Axtaran tapar, yoğurun yapar
Acın imanı olmaz, tohun gümanı
Ac toyux yuxusunda darı  görer
Arığın ne işi var goruhta, vırıp kıçını sındırallar
Atan soğan, anan sarımsak sen hardan oldun bele gülmeşeker.
Ay daş atan baxdavar, daşın da bir vaxdı var
Aşşığı uduzup çuruna güvenirsen?
Az ye gabağına bi nöker tut
B
Bağa gınınnan çıxıp gınını beğenmir
Barmağı beşinide bala batırıp pis adamın ağzına salsan yine de diyer acıdı.
Birlik harda dirlik orda
Bizim gelin bizden gaçar, başın örter gıçını açar
Bir gelp ki tikemmirsen niye yırtırsan?
Bir gün duz yediğin yere kırk gün selam ver
Bir nahırın adını bir mal batırar
C
Can yanmazsa gözden yaş axmaz
Cüceni payızda sayarlar
Çöreh itiren çöreh tapamaz
Çölmeye vere vere qazanın parası çıxar
Çobanın gözü ola, tekeden peynir tutar
D
Dağ yeri duman yeri, yurt yeri güman yeri
Dağ çiçiğinden ilan ağu çeker, arı bal
Daldan atan topuğunnan vurar
Düz yolda yeriyemmir, şumda şıllıh atır
Deve pambığa girir, gözünü yumur girir
Derddi söyleyen olur, arsız güleyen olur
Dama dama göl olur, axa axa sel olur
Dar yere min dost sığar, bir düşman sığmaz
Değirmen iki daştan, mehebbet iki dostdan.
Dem dem getirer , gem gemi
Deliye el verme bel verer
Ev yıxanın evi olmaz
Deveci ile dost olanın darvazası geniş olarmış
Danışmah danayı gurda yem eliyer
E
El gözünnen tüşen yekelmez
Evvel anla sonra banla
Ekende yox, piçende yox, yiyende ortax arkadaş
Ganı gan ile yumazlar
Gelemin ucu, gılıcın gücü
G
Gonşu gonşu olsa kör qız ere geder
Gayış ne bilir ki kötan çekir
Quş da öz tayınnan rahat uçar
Qız evinde toydu, oğlan evinin xeberi yoxdu
Qorxursan pişikten niye çıxırsan deşiktden
Qurt tükünü değişer xuyunu değişmez
Qar dağa çıxanda daddı olar
H
Xalam bildi âlem bildi
Haxa it hürüyer bize çakal
Her şeyin tezzesi, dostun köhnesi
Xuyunu bilmediğin atın dalına keçme
Her qaranlığın bir aydınlığı olar
İ
İtdden çox çarıx aparan olmaz genede ayağı yalındı
İt itnen boğuşur, yolcunun allahı verir
İtden yoldaş ol ama değneği yere qoyma
İşini möhkem tut, konşuyu  oğru tutma
K
Keçinin beli qaşınanda nökerin değneğine sürtüner
Kebabı köz öldürer, yeğidi söz
Kişiyi tez qocaldar arvadın deyingeni
Kişinin üzüne bakma sözüne bax
M
Merdin qulu ol namerdin ağası olma
O/Ö
Niyetin hara menzilin ora
Oxunu atıp yayını saxlama
Öldürerem diyennen qorxma, ölerem diyennen qorx
Ölüsü olan bi gün ağlıyar, delisi olan her gün
Olannan sonra nenemde Geylan çeker
Özüne omaç ovammır haxa erişte kesir
S/Ş
Şapalağın üz gızardar
Şerti şumda kes, xırmende yabalaşma
T
Torpax diyer öldür meni dirildim seni
Tülkü tülküye buyurur, tilkide quyruğuna
Toyux yumurtasına göre gaggıllıyar
Tike ile dost olan iller ile küs qalar
U/Ü
Usadına geç baxanın qözüne qan geler
Utan utanmazdan gorh gorhmazdan
Uçan kuşu tutmax olar, yalan sözü yox
Uşax gördüğünü götürer, eşittiğini diyer
Y
Yaman arvad, yaman gomşu, yaman at. Birini boşa, birini boşla, birini sat
Yeyesen gaz etini göresen lezzetini
Yaxşılığa yamanlıx, kör eşşeğe samanlıx
Yox evi verem evi, var evi kerem evi
Zer gedrini zerger bilerYorumlar