Kasabamız Melekli'ye Şair Şehriyar Büstü Konuldu - Iğdır

Melekli Nevruz Ateşinde Buluşalım



13 Mart Salı günü Melekli'de Nevruz ateşinde buluşuyoruz.
Bayram yeli çardakları yıkanda, 
Novruz gülü, kar çiçeği çıkanda, 
Ağ bulutlar köyneklerin sıkanda, 
Bizden de bir yâd eyleyen sağ olsun, 
Derdlerimiz koy dikkelsin dağ olsun

Yorumlar