Kasabamız Melekli'ye Şair Şehriyar Büstü Konuldu - Iğdır

Azerice Maniler

MANİLER
Araz üste köz üste
  Kebap yanar köz üste
  Goy meni öldürsünler
  Bir ala göz gız üste
***
  Garabağda talan var
  Meni derde salan var
  Get bayram ele gel
  Gözü yolda kalan var
***
  Gızıl gül olmayaydı
  Sararıp solmayaydı
  Bir ayrılığ bir ölüm
  Heç biri olmayaydı
***
  Dağ başında kuzu var
  Ahu kimi gözü var
  Bir gelb, bir gelbi sevse
  Kimin onda sözü var
***
  Ceyranı avladılar
  Dağ başına govladılar
  Ceyran buradan getmezidi
  Zulm ile govaladılar.
***
  Gaşlarının garasına
  Derdimin çarasına
  Meni gonça gül eyle
  Goy sinen arasına
***
Bir gül ektim miyana
  Gül sünbüle dayana
  Oxu bülbülüm oxu
  Belki yarım oyana
  Alma nar üsden gedir
  Heyva nar üsde gedir
  Mahnıların hammısı
***
  Gelirdim süze süze
  Gızıl gül süze süze
  Yar mene gaş göz etti
  Tellerin düze düze
***
  Bir gız gördüm piçinde
  Saçı sümbül içinde
Ona bir toy gurardım
Gelen ayın içinde
***
Yarım gelip yatmaya
Gül etrine batmağa
Sabah yuxusu şirin
Gıymıram oyatmaya

Semaver yana yana
Od düşüp şirin cana
Danışıram kağıznan
Dil ganır yana yana
***
Geline bax geline
Elin vurup beline
Geline ne dediniz
Küsüp getti eline
***
Su gelir lüle lüle
Tökülür gızıl güle
Gız oğlanı dindirir
Danışıp güle güle

Alma nar üsden gedir
  Heyva nar üsde gedir
  Mahnıların hammısı
  Eziz yar üsde gedirYorumlar