Kasabamız Melekli'ye Şair Şehriyar Büstü Konuldu - Iğdır

İbrahim Tali Bey'in Ali Ekber Tufan Anıları | Melekli - Iğdır Tarihi

İBRAHİM TALİ BEYİN ALİ EKBER TUFANA AİT ANILARIİbrahim Tali Bey; Atatürk ile Bandırma Vapurundan Samsuna inen heyette yer alan İbrahim Tali Bey,1920de Ankara Hükümetinin Moskovaya gönderdiği heyetin içinde yer aldı. Baküde toplanan Birinci Doğu Halkları Kurultayına Ankara Hükümetini temsilen gözlemci olarak katıldı.Burada Ali Ekber Tufan ile tanıştı. Bakü kongresinden gönderdiği raporlar, TBMM Hükümeti’nin Sovyet Rusya’ya komünizm rejimine ve Anadolu’daki komünist faaliyetlere karşı siyasetini belirlemesinde büyük etkisi olmuştu.
Moskova’dan döndükten sonra Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanı olarak Ankara’da görev yaptı. 6 Kasım 1921-22 Ekim 1923 tarihleri arasında Batum Konsolosu olarak görev yaptı.Bu görevi sırasında Rusya’dan alınan silah ve cephanelerin Batum üzerinden Anadolu’ya nakledilmesinde rol aldı. İbrahim Tali Beyin anılarında  1921 yılı 23 Mart çarşamba 23 Mart Çarşamba: Dokuzçeyrekde bir faytonla, Ali Ekber Efendiyle hareket ettim. Tüneli geçtik. Onikiçeyrek'te Gümrüğe vardık.Rüştü Paşaya misafir olduk. Hayvanla hareket eden Tarık ve Kulu Efendiler dörtte, akşamda eşya geldi. Hastaneyi fena buldum. 24 Mart Perşembe: 12. Fırka Karargâhını IXnci Kolordu Cephesini ziyaret ettim. Gümrüğü biraz gezdik. Dokuzda hareket olunacak iken yarın onda Karsa vasıl olmak üzere gece hareket tekarrür etti. Akşama Osman Bey yemeğe geldi. Saat 10'da vagona girdik. 10:20'de hareket ettik. 
25 Mart Cuma: Yarımda Karsa vasıl 
3 Nisan 1922 yılı 2 Nisan Pazar: Haydar Bey, 1.40 Treniyle gitti. Öğleden sonra Karahasanzâde Ahmed Bey ile Mahıncadıra kadar araba ile gezdik. Gece yıkandım ve hemen yatağa girdim. 
3 Nisan Pazartesi:
Hava güzel lakin sıkıntılı. Mebus Server Beyle Baküye giden Bahriye Mülazımı Kenan Efendi avdet etti. Azeri Ali Ekber Efendi de Tiflis'ten gelenleri karşıladı. Akşam bir fırtına çıktı, ortalığı karmakarışık yaptı. Yarın için neşrolunan gazeteler 18 Marta kadar olan mücrimîn-i siyasiyeye afv-ı umumî ilan ediyor. Hasan Tahsin Efendi ayrıca bir mektubla bunu bana bildiriyor.


Yorumlar