Kasabamız Melekli'ye Şair Şehriyar Büstü Konuldu - Iğdır

Melekli Kasımın Tığı Kalesi

ğdır Şehir Merkezi’nin 7 km kuzeyinde, Melekli Beldesi’nin yaklaşık 5-6 km doğusunda , Ağrı Dağı’nın batı eteklerinde ovaya hakim bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Kale doğudan Ağrı Dağı’na batı ve kuzeyde Iğdır Ovası’na ve sahat çukuruna güneyde ise Örgülü Tepe Kale’sine  bakmaktadır 


Yorumlar