Kasabamız Melekli'ye Şair Şehriyar Büstü Konuldu - Iğdır

Melekli Örgülü Tepe

Iğdır’ın 7 km kuzeyindeki Melekli Kasabası’nın 5-6 km doğusunda Ağrı Dağı’nın batısında Kasım’ın Tığı Kalesi’nin 500 metre güneybatısında yer almaktadır. Lav püskürtüsünün üzerinde bölgeye hakim kayalık bir tepenin üzerine kurulmuştur.     Kasım’ın Tığı Kalesi gibi bu kalenin ilk inşa evresi bilinmediği gibi tarihi kaynaklarda da pek yer almamıştır.


Yorumlar